top of page
üreten kadınlar yarışma logosu_edited_edited.jpg

8. ALTINKEPENK
ANADOLU'DAN BALKANLARA ÜRETEN KADINLAR
Uluslararası Kısa Film Yarışması

Yarışmamız temelde üreten kadınlarımızı konu almaktadır. Yarışmamızın afişinde de belirttiğimiz gibi; Sanayide Kadın, Tarımsal Üretimde Kadın, Eğitimde Kadın, El Sanatlarında Kadın diyerek yarışmacılarımıza yol gösteriyoruz. Bu yarışma ile kadınların üretime ve girişimciliğe teşvik edilmesi sağlanmakta olup, Anadolu ve Balkan coğrafyalarındaki kadınların ekonomik kalkınmadaki yerini çekilecek kısa filmle vurgulamayı düşünüyor ve kadınlarımızı bu yarışma doğrultusunda bir nebze onurlandırmayı ve mevcut
kadın işgücü potansiyelini daha üst seviyelere taşımayı arzuluyoruz.

 

Yarışmamızda yaş sınırı koymayarak sinemaya meraklı tüm kişilerin katılmasını umuyor, günümüzde insanlara anlatılmak istenenin görsel yolla anlatılması hatta süre olarak da dikkatlerin kısalmasından dolayı kısa film yarışması ile gençlere ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Anadolu ve Balkanları seçmemizdeki sebep, Osmanlıdan kalan yakınlığımız, coğrafi ve inanç
yakınlığımızdan dolayı bu iki coğrafyadaki insanların hayatları benzeşmektedir. Her iki çoğrafyada da üretmek ve çalışmak önemsenmiş ve övülmüş, erkek ve kadın ikisi de çalışmışlardır.

 

Çalışan insanların huzurunu, aile ve ülkelerine kattıklarını, ürettikleri ürünler ve maharetlerini kısa filmlerle kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ayrı bu çoğrafyalarda sinema sektöründe başarılı kişiler bulunmakta fakat maddi ve diğer sebeplerden dolayı olması gereken değer ve duyuru maalesef görmemektedirler, yarışma vesilesiyle bu coğrafyalardaki
yetenekli kişilerin keşfedilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Ödüllü yarışmamız profesyonel jüri ile değerlendirilecek ve Ankara’da yapılacak ön gösterim ile dereceye giren filmlerin gösterimi yapılacak, ödülleri verilecektir.

 

Projenin Özel Amaçları:

 

 Kadınları üretime ve girişimciliğe teşvik etmek.

 Kadınların birliktelik, beraberlik ve takım çalışmasını geliştirmek ve onları bu kavramlara özendirmek.

Aynı üretim imkânlarına sahip farklı ülkelerdeki kadınların birbirlerine iş fikirleri sunabilmelerini sağlamak.

Türkiye’ deki üretim ve ihracat potansiyelini Balkan ülkelerine aktarmak.

Ülkeler arasındaki yenilikçi uygulamaların öğrenilmesi.

Kadınların üretkenlik potansiyellerini açığa çıkarmak.

Yüzyıllardır benzer kültürel değerler ile etkileşim içinde olan kadınlar arasında deneyim aktarımı sağlamak.

Genç sinemacıları teşviklendirmek ve ödüller ile desteklemek.

Bu coğrafyalardaki sinema severlere kendi değerlerini izleme imkânı sunmak

Yarışmacıların sinema sektöründe tanınmasına katkıda bulunmak.

Anadolu ve Balkanların tanıtımını yapmak.

Bu coğrafyalardaki üreten kadınları, ürettiklerini ve sanatlarını kayıt ederek sonraki nesillere aktarmak ve arşivleyerek kalıcılaştırmak.

Filmler ile daha geniş kitlelere ve gençlere ulaşmak.

Ülkeler arası dostluğu arttırmak

Bu yarışma; ESDER - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yürütülmekte,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Sinema Genel Müdürlüğü,

Yunus Emre Enstitüsü,

TİKA - Türk İşbirliği ve Koodinasyon Ajansı Başkanlığının destekleriyle düzenlenmektedir.

altınkepenk_logo_page-0001-removebg-preview.png

ALTINKEPENK KISA FİLM YARIŞMALARI

İlk Altınkepenk kısa film yarışması ‘’ hayatın bir parçasıdır esnaf’’ teması ile 2010 yılında başlamıştır. Bu yarışmayı takiben her sene farklı bir tema ile esnafımızı ve sanatkârımızı, milletimizi, kültürümüzü ve inancımızı beyaz perdeye taşıma gayretinde olduk. Değişen ve hızlanan zaman ile beraber insanların bilgiyi daha hızlı istemesi sonucu filmlerin kısa olmasının faydalı olacağı görüşüne vardık. Eski yarışmalarımızda aralarında Osman Sınav ve Mesut Uçakan gibi sinemamızın önemli yönetmenlerini de jüri üyesi olarak ağırladık. Bu yarışmalarda dereceye giren filmlerin disklerini bastırıp ücretsiz dağıttık. Yarışmaya katılan filmleri Youtube kanalımızda izleyicilere sunduk. Dernek olarak yaptığımız projelerde 5 adet kısa film çekimi yaptık, sinema eğitimleri verdik. Yarışmalara katılan yarışmacılarımızı tarihi mekânlarda konaklatarak, sinema söyleşileri yaptık. ESDER - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği olarak sponsor destekleri ile kısa film yarışmaları düzenlemeye devam etmeyi umuyoruz.

1. Altınkepenk ‘Hayatın Bir Parçasıdır Esnaf’ 2010 88 film

2. Altınkepenk ‘Alınteri’ 2011 179 film

3. Altınkepenk ‘İki Eski Dost; Çay ve Esnaf’ 2013 75 film

4. Altınkepenk ‘Gençlerimiz Üretiyor Türkiye Kazanıyor’ 2015 34 film

5. Altınkepenk ‘Sevgi, Kardeşlik, Üretim ve Paylaşım Şehri; Beypazarı’ 2016 27 film

6. Altınkepenk ‘Patent, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşretler’ 2016-17 39 film

7. Altınkepenk ‘Paylaşmak Güzeldir’ 2017 63 film

8. Altınkepenk ‘Anadolu’dan Balkanlara, Üreten Kadınlarımız’ 2023 ? film

bottom of page